Bjerketun barnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!  Aktivitetsbilde og lek i snøen

Velkommen til Bjerketun barnehage – den lille, men gode barnehagen hvor små og store trives, uansett utfordringer i livet!

Søk plass hos oss

Bjerketun barnehage er i en søknadsprosess

Vi er for tiden i en søknadsprosess og skal etterhvert flytte til Hynne gård i Nannestad. Barnehagen er i en omstillingsfase og bytter navn til Lykkeliten naturbarnehage, men vil fremdeles være den lille, gode barnehagen med de samme gode verdiene hvor små og store trives - bare på nytt sted med nytt navn!

For mer informasjon ta gjerne kontakt:
telefon 982 85 990.

Vi er små men gode!

I Bjerketun barnehage ønsker og jobber vi for at alle barn skal oppleve trygghet, omsorg, engasjement, tilhørighet og anerkjennelse.

Vi er mye ute og knytter forskjellige temaer til årstidene og aktiviteter. Hver dag preges av lek og læring i sosialt samspill, der de voksne griper fatt i og ivaretar det barna er opptatt av.

– "I dag har jeg bare lekt!"

For at lek skal kunne oppstå må det visse forutsetninger til; som trygghet og kjærlighet.

Gjennom leken får barnet en unik mulighet til utfoldelse i forhold til de forutsetningene de har. Utsagnet “vi har bare lekt i dag” en ren underdrivelse – den inneholder uvurderlig kunnskap og trening om og om igjen.

I Bjerketun barnehage legger vi til rette for at lek og læring går hånd i hånd, under de voksnes veiledning, trygghet og kompetanse.

Byggeklosser i Bjerketun barnehage i Nannestad.

Gjennom lek lærer vi å: vente på tur, utvikle skaperglede og fantasi, bruke mattebegreper, lære nye ord og uttrykk, håndtere konflikter, uttrykke egne behov, oppleve mestringsglede, øve på fin- og grovmotorikk, ta initiativ og ta hensyn til hverandre.